Plán školní družiny 2019/2020

02.09.2019

Inspirace - Přísloví a rčení

ZÁŘÍ - S CHUTÍ DO TOHO, PŮL JE HOTOVO

ŘÍJEN - CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ, VE STÁŘÍ JAKO KDYŽ NAJDEŠ

LISTOPAD - RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE

PROSINEC - PRÁCE KVAPNÁ, MÁLO PLATNÁ

LEDEN - JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK

ÚNOR - KDO POZDĚ CHODÍ, SÁM SOBĚ ŠKODÍ

BŘEZEN - MRÁZ KOPŘIVU NESPÁLÍ

DUBEN - ČISTOTA - PŮL ZDRAVÍ

KVĚTEN - TRPĚLIVOST PŘINÁŠÍ RŮŽE

ČERVEN - PO BITVĚ JE KAŽDÝ GENERÁL