MŠ BĚLÁ

AKTUALITY MŠ


ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ Bělá začne ve středu 1. 9. 2021.
Provozní doba v MŠ je od 6:00 - 16:00 hodin.
Prosíme rodiče dětí, které nastoupí do MŠ začátkem září, ať je přihlásí ke stravování v ŠJ Chuchelná u vedoucí ŠJ Milušky Poštulkové. Osobně, nebo telefonicky (do úterý 31. 8. 2021 do 12,00 hodin) na číslech 553 650 156 a 553 650 902, případně mohou zanechat vzkaz na záznamníku.

Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ Bělá začne ve středu 1. 9. 2021.Prosíme rodiče, ať si děti první den do MŠ přinesou:
Pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
Pohodlné oblečení na pobyt venku
Přezůvky
Plastový kelímek na pití
Pyžamo

Děkujeme!
Těší se na Vás kolektiv MŠ

31. 5. 2021 Malý mulař

2. 6. 2021 ZOO Ostrava

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude probíhat zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 digitální formou. Z webových stránek školy si stáhněte tiskopisy (Žádost o přijetí a Zápisní list). Ty vyplňte a podepsané odešlete v termínu od 6. dubna do 14. dubna 2021 e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na adresu školy. K žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo a po ukončení zápisu bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků.

ID datové schránky: 4uembcc

e-mail: zs.bela@seznam.cz

Dokumenty ke stažení: https://www.zs-bela.cz/dokumenty-a-formulare/

Zoubková víla v MŠ

22. 2. 2021


FOTOGRAFIE ÚNORINFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

   Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ Bělá začne v pondělí 

2.9.2019 v 6:30 hod. - 10. 7. 2020

Provozní doba v MŠ je: 6:30 - 16:00 hod.

Prosíme rodiče dětí, které nastoupí do MŠ začátkem září, ať je přihlásí ke stravování v ŠJ Chuchelná u vedoucí ŠJ Milušky Poštulkové buď osobně nebo telefonicky na číslech 553 650 156 a 553 650 902, popřípadě mohou zanechat vzkaz na záznamníku.

Příspěvek KPŠ za šk.rok 2019/2020 činí: 250,- Kč za rok v hotovosti v MŠ Bělá /vybírají pedagogičtí pracovníci/

Prosíme rodiče, ať si děti do MŠ přinesou:

  • Pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
  • Pohodlné oblečení na pobyt venku
  • Přezůvky (pantofle nejsou vhodné z bezpečnostních důvodů)
  • Náhradní oblečení (možnost polití, pomočení ...)
  • Plastový kelímek na pití
  • Pyžamo (v případě, že Vaše dítě bude v MŠ spát)
  • Papírové kapesníky (jedno celé balení na měsíc)

Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ jen po domluvě rodičů s učitelkou. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí. Ostatní hračky jsou zakázány do MŠ nosit.

Děkujeme

Těší se na Vás kolektiv MŠ