MŠ BĚLÁ

AKTUALITY MŠ


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

31. 5. 2021 Malý mulař

2. 6. 2021 ZOO Ostrava

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude probíhat zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 digitální formou. Z webových stránek školy si stáhněte tiskopisy (Žádost o přijetí a Zápisní list). Ty vyplňte a podepsané odešlete v termínu od 6. dubna do 14. dubna 2021 e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na adresu školy. K žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo a po ukončení zápisu bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků.

ID datové schránky: 4uembcc

e-mail: zs.bela@seznam.cz

Dokumenty ke stažení: https://www.zs-bela.cz/dokumenty-a-formulare/

Zoubková víla v MŠ

22. 2. 2021

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

   Milí rodičové, zde máte možnost najít všeobecné informace pro možné domácí vzdělávání Vašich dětí. Jsou zde také přiloženy důležité odkazy, především pro rodiče předškolních dětí. Tyto odkazy a rady můžete využít k domácímu vzdělávání (nejen) v době koronaviru. Mějte se pohodově a věřte, že bude líp :) 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky ZŠ a MŠ Bělá bude Mateřská škola Bělá od 17. března 2020 od 6:30 hodin uzavřena do odvolání. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.
Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školyFOTOGRAFIE ÚNORINFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

   Oznamujeme rodičům a zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ Bělá začne v pondělí 

2.9.2019 v 6:30 hod. - 10. 7. 2020

Provozní doba v MŠ je: 6:30 - 16:00 hod.

Prosíme rodiče dětí, které nastoupí do MŠ začátkem září, ať je přihlásí ke stravování v ŠJ Chuchelná u vedoucí ŠJ Milušky Poštulkové buď osobně nebo telefonicky na číslech 553 650 156 a 553 650 902, popřípadě mohou zanechat vzkaz na záznamníku.

Příspěvek KPŠ za šk.rok 2019/2020 činí: 250,- Kč za rok v hotovosti v MŠ Bělá /vybírají pedagogičtí pracovníci/

Prosíme rodiče, ať si děti do MŠ přinesou:

  • Pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
  • Pohodlné oblečení na pobyt venku
  • Přezůvky (pantofle nejsou vhodné z bezpečnostních důvodů)
  • Náhradní oblečení (možnost polití, pomočení ...)
  • Plastový kelímek na pití
  • Pyžamo (v případě, že Vaše dítě bude v MŠ spát)
  • Papírové kapesníky (jedno celé balení na měsíc)

Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ jen po domluvě rodičů s učitelkou. Jedná se o hračky, ke kterým mají děti citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí. Ostatní hračky jsou zakázány do MŠ nosit.

Děkujeme

Těší se na Vás kolektiv MŠ