PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějková

I. třída (1. + 2. ročník) Mgr. Martina Segsulková

II. třída (3. + 4. ročník) a vychovatelka školní družiny: Bc. Kamila Ščigelová

Školní asistentka ZŠ: Petra Slaninová

Paní učitelka: Mgr. Anna Vilkusová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Účetní:              Petra Faiková

Školnice:           Šárka Dombková

Správa webových stránek: Mgr. Eva Hladíková


Organizace školy 2023/2024

Organizace     

     Ve školním roce 2023/2024 je naše škola organizovaná jako dvojtřídní s jedním oddělením školní družiny. Mateřská škola a školní jídelna je součástí školy. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ,,Naše škola'' č.j.: 1/07. Škola poskytuje vzdělání žákům 1. - 4. ročníku. Začátek vyučování je v 7:55 hodin. Od 2. ročníku se vyučuje anglický jazyk. Nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ navštěvuje většina žáků školy. V rámci tělesné výchovy se žáci účastní plaveckého výcviku.  

                 PŘEHLED O TŘÍDÁCH


Ředitelka školy:                               Mgr. Ivana Matějková

I. třída (1., 2. ročník)      11 žáků      Mgr. Martina Segsulková

II. třída (3., 4. ročník)    10 žáků      Bc. Kamila Ščigelová 

P. učitelka Mgr. Anna Vilkusová

                     ŠKOLNÍ DRUŽINA


Počet zapsaných žáků: 21

Vychovatelka: Bc. Kamila Ščigelová 

Provoz: 

PONDĚLÍ   OD  11:40 hod. do 15:40 hod.

ÚTERÝ       OD  11:40 hod. do 15:40 hod.

STŘEDA     OD  11:40 hod. do 15:40 hod.

ČTVRTEK   OD  11:40 hod. do 15:40 hod.

PÁTEK        OD  12:35 hod. do 15:05 hod.  

Nepovinný předmět římskokatolické náboženství 


ČTVRTEK:  OD 14:00 - 14:45 hod. I. a II. třída    Mgr. Olga Stuchlá

ČTVRTEK:  OD 15:00 - 15:45 hod. III. a IV. třída Mgr. Vojtěch Janšta