PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějková

I. třída (1. + 2. ročník) Mgr. Anna Vilkusová

II. třída (3. + 4. ročník) a vychovatelka školní družiny: Bc. Kamila Ščigelová

Asistentka pedagoga ZŠ: Dis. Sára Meinhardová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Účetní:              Petra Faiková

Školnice:           Miluše Haferová

Údržbář:            Petr Krupa

Správa webových stránek: Mgr. Eva Hladíková


Organizace školy 2022/2023


Organizace     

     Ve školním roce 2022/2023 je naše škola organizovaná jako dvojtřídní s jedním oddělením školní družiny. Mateřská škola a školní jídelna je součástí školy. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu ,,Naše škola'' č.j.: 1/07. Škola poskytuje vzdělání žákům 1. - 4. ročníku. Začátek vyučování je v 7:55 hodin. Od 2. ročníku se vyučuje anglický jazyk. Nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ navštěvuje většina žáků školy. V rámci tělesné výchovy se žáci účastní plaveckého výcviku.  

                 PŘEHLED O TŘÍDÁCH


Ředitelka školy:                               Mgr. Ivana Matějková

I. třída (1., 2. ročník)      11 žáků      Mgr. Anna Vilkusová

II. třída (3., 4. ročník)    12 žáků       Bc. Kamila Ščigelová 

                     ŠKOLNÍ DRUŽINA


Počet zapsaných žáků: 24

Vychovatelka: Bc. Kamila Ščigelová 

Provoz: 

PONDĚLÍ   OD  12:35 hod. do 15:40 hod.

ÚTERÝ       OD  12:35 hod. do 15:40 hod.

STŘEDA     OD  12:35 hod. do  15:40 hod.

ČTVRTEK   OD   11:40 hod. do 15:40 hod.

PÁTEK        OD  12:35 hod. do 15:05 hod.  

Nepovinný předmět římskokatolické náboženství 


ČTVRTEK:  OD 15:05 - 15:50 hod. I. a II. třída    Mgr. Olga Stuchlá

ČTVRTEK:  OD 15:05 - 15:50 hod. III. a IV. třída Mgr. Vojtěch Janšta