Personální obsazení

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Denisa Seifriedová

Učitelka: Bc. Tereza Šandalová 

Asistentka pedagoga: Daniela Drangová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Školnice a výdej stravy:    Věra Horná