PREVENCE

Prevence rizikového chování

                                               Minimální preventivní program 2018/2019


                                                              Program proti šikanování 2018/2019


                                                              EVVO 2018/2019

KONTAKTY NA STÁTNÍ A NESTÁTNÍ SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ V OPAVĚ 


Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže