PREVENCE

Prevence rizikového chování

                                               Minimální preventivní program 2019/2020


                                                              Program proti šikanování 2019/2020


                                                              Krizový plán školy 2019/2020


                                                              EVVO 2019/2020

KONTAKTY NA STÁTNÍ A NESTÁTNÍ SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ V OPAVĚ 


Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže