PREVENCE

Prevence rizikového chování


Kontakt na specializované odborníky v jednotlivých okresních městech MSK

                                                              Minimální preventivní program


                                                             Program proti šikanování 


                                                              Krizový plán školy 


                                                              EVVO 2019/2020

KONTAKTY NA STÁTNÍ A NESTÁTNÍ SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ V OPAVĚ 


Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže