VÍTEJTE!

Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, příspěvková organizace Bělá 70, 747 23 

AKTUALITY ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Oznámení pro strávníky 

Případné odhlášky obědů na úterý a středu 29. - 30. června 2021, si zajistěte ve školní jídelně nejpozději do pondělí 28. 6. 2021 a to do 8.00 hodin. Pak začínají uzávěrkové práce a již nebude možné odhlášky provést.

Prázdninový provoz ve školní jídelně bude dále probíhat až do pátku 30. července 2021, vařit se bude pro děti v MŠ a cizí strávníky.

V měsíci srpnu bude školní jídelna uzavřena a provoz začne opět ve středu 1. září 20121

Kolektiv školní jídelny přeje všem strávníkům pohodové prázdniny.

Poštulková Miluše, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče,
Základní škola se otevírá pro všechny naše žáky. 

Rozvrh hodin zůstává stejný. Je to ten rozvrh, který mají žáci zapsaný ve své žákovské knížce ze září 2020.


V hodinách tělesné výchovy budeme chodit ven na procházky. Za nepříznivého počasí si žáci budou v hodinách TV procvičovat a doplňovat potřebné učivo. Prosíme, dejte dětem do školy věci na převlečení a vhodnou obuv do lesa. Hudební výchova bude mít pouze teoretickou část výuky. Flétna se vyučovat nebude.

Školní družina zůstává beze změny.


Testy: testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ve školní tělocvičně. Při testování je účast rodičů povolena a čas testování je rozdělen podle tříd.
3. + 4. třída - 7.30 hodin

1. + 2. třída -  7.45 hodin

Žádáme Vás i Vaše děti o zhlédnutí instruktážního videa o způsobu testování.

Pedagogičtí pracovníci samotný výtěr z nosu nebudou provádět, ale budou dětem se vším nápomocni.
V případě negativního testu odchází žák do své třídy. V případě pozitivního testu žák musí odejít domů. Kdyby tato situace nastala, je nutné mít potvrzení o samostatném odchodu žáka domů, které Vám zasílám v příloze. Prosím, toto potvrzení musí žáci odevzdat ve škole (během příštího týdne).


Roušky: žáci musí mít v době pobytu ve škole roušku.


V případě, že zákonní zástupci nesouhlasí s testováním svého dítěte, dítě zůstává doma. Žák bude řádně omluven, jako by byl nemocný, ale bohužel mu nebude poskytnuta online výuka. 

Video a manuál ke zhlédnutí:

https://testovani.edu.cz/...ice

https://www.youtube.com/...UH4

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Přejeme pěkný víkend a v pondělí se na děti budeme těšit.

S pozdravem

Kolektiv ZŠ Bělá

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude probíhat zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 digitální formou. Z webových stránek školy si stáhněte tiskopisy (Žádost o přijetí a Zápisní list). Ty vyplňte a podepsané odešlete v termínu od 6. dubna do 14. dubna 2021 e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na adresu školy. K žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo a po ukončení zápisu bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků.

ID datové schránky: 4uembcc

e-mail: zs.bela@seznam.cz

Dokumenty ke stažení: https://www.zs-bela.cz/dokumenty-a-formulare/


Zima 2021

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ a první sníh

Podzimní procházka s úkoly

   Vážení rodiče, dle nařízení České školní inspekce je ve všech školních družinách ČR povinnost zákonných zástupců, omlouvat děti z docházky do ŠD formou Omluvných lístků. Jestliže bude Vaše dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, nežli je stanovena v přihlášce do ŠD, je zákonný zástupce povinen, omluvit své dítě písemnou formou "Omluvných lístků". Proto, Vás tímto prosím, zda byste byli tak hodní a vždy, pokud se děti v daný den nezúčastní školní družiny nebo potřebujete, aby Vaše dítě bylo ze školní družiny posláno domů dříve, abyste vyplnili omluvný lístek a poslali jej po dítěti do ZŠ. Žákům ve ŠD budou tyto omluvné lístky rozdány a také Vám je zasílám v příloze. Velice Vám děkuji za ochotu a věřím, že si na tento způsob omlouvání všichni brzy zvykneme.

Děkuji, Ščigelová Kamila

Povinné nošení roušek od 10. září 2020

PRVNÍ DNY VE ŠKOLE

Dodržování hygienických zásad proti šíření onemocnění COVID-19 šk. rok 2020/2021

 • Po příchodu do šaten se žáci přezují, převléknou a ihned se odeberou do svých tříd.
 • V každé třídě, na každé toaletě a před vstupem do školní výdejny bude žákům k dispozici dezinfekce.
 • Bude dbáno na časté mytí rukou.
 • Každý žák bude používat výhradně svůj ručník a bude mít u sebe jednorázové kapesníky.
 • Dítě s příznaky nákazy nebude do školy vpuštěno. Jestliže se u žáka vyskytnou příznaky nemoci v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti, která je pro tento účel vyhrazena. Zákonní zástupci budou vyzváni telefonicky k tomu, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

Seznam školních potřeb pro 1. ročník ZŠ

Vaše dítě dostane při nástupu do školy balíček školních potřeb v hodnotě 200,-Kč. Balíček obsahuje celkem 16 položek, které každý prvňáček potřebuje při zahájení školní docházky:

 • Koh-i-noor Pastelky TRIOCOLOR 3132, 12 barev - trojboké
 • Koh-i-noor Barvy vodové 12 barev 30 mm
 • Koh-i-noor Modelína 10 barev, 200 g v celofánu
 • Koh-i-noor trojhranné voskovky 8272 - 12 barev
 • Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 1 - trojhranná
 • Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 2 - trojhranná
 • Koh-i-noor grafitová tužka 1802, číslo 3 - trojhranná
 • Spoko Školní nůžky 0533 dětské kulaté 13 cm - mix barev
 • SPOKO štětec vlasový, kulatý, velikost 8
 • SPOKO štětec štětinový, plochý, velikost 12
 • Office Lepicí tyčinka - 15 g
 • Ubrus na výtvarnou výchovu - mix motivů
 • Barevné papíry A4 20 listů
 • SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6
 • SEVT dětský rozvrh hodin
 • Europen Kelímek na vodu bezpečnostní s uzávěrem

Žáci si do školy přinesou:

 • přezůvky do třídy -papuče (pantofle nejsou vhodné)
 • ručník
 • papírové kapesníky
 • textilní ubrousek pod svačinu
 • cvičební úbor: trenýrky (kraťasy), tílko, cvičky
 • pytlík na cvičební úbor
 • teplákovou soupravu, tenisky pro pobyt venku
 • zástěrku nebo starou košili do pracovní výchovy
 • 2 psací pera
 • hadřík
 • hrneček na čaj (pitný režim ve škole po celý den)
 • pravítko rovné, trojúhelník
 • obaly na sešity a učebnice - až v září podle učebnic
 • folii velkou
 • lenoch malý a velký
 • polštářek pod hlavu (relaxační chvilky)
 • do plaveckého výcviku: plavky, ručník, mýdlo, hřeben: vše, podepsané, v igelitové tašce

Nezapomeňte si věci PODEPSAT!

                                                   Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo harmonogram postupného uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Dále také ministerstvo zveřejnilo manuály pro všechny typy škol a školských zařízení, kdy k datu 25. 5.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná (podrobnosti najdete např. na našem webu - "Tisková zpráva MŠMT").

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyjádření, zda Vaše dítě od uvedeného data začne opět chodit do školy. Prosím, odpovězte stručně (ano - ne) nejpozději do 10. 5. 2020 a tuto odpověď zašlete zpětně emailem paní učitelce Ščigelové.

Vaše odpovědi jsou pro vedení školy velmi důležité z důvodu přípravy prostorových, personálních a hygienických podmínek výuky.

Děkuji za pochopení, 

Mgr. Ivana Matějková

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání 

Koronavirus: Otázky a odpovědi pro malé školáky 

!MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ MŠ!

   Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky ZŠ a MŠ Bělá bude Mateřská škola Bělá od 17. března 2020 od 6:30 hodin uzavřena do odvolání. O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení. 

Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školy

11. 3. 2020 PŘERUŠENÍ VÝUKY!

   Dle nařízení vlády se od středy 11. března (do odvolání) uzavírají všechny základní školy. Mateřská škola zůstává v provozu. Obědy jsou od zítřejšího dne všem žákům automaticky odhlášeny. O dalších opatřeních budeme průběžně informovat na těchto stránkách.

  Na webových stránkách školy bude přehled učiva, které budou doma žáci studovat. Žádáme zákonné zástupce, aby dohlédli na plnění školních povinností v době uzavření školy.  Doporučujeme, aby žáci zůstávali doma, neúčastnili se žádných akcí a nenavštěvovali zbytečně prostory s vyšším počtem osob (hromadná doprava, obchody atp.) a neshromažďovali se.


O ukončení tohoto opatření budete informováni jak médii, tak prostřednictvím webu školy.


Děkujeme za respektování preventivních opatření.


Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školy

Informace Krajské hygienické stanice ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření

Česká správa sociálního zabezpečení - Informace pro rodiče

Ošetřovné

   Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 13 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 13 let. Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Přehled užitečných odkazů pro výuku online 

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) 20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol:

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html?fbclid=IwAR34AR_AjrnYter6RA0XQeqsxfgDP2Ke-haQQ1y6D5Q9ZAC8VXOQYNzKWnY

9) UčíTelka:

https://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8

10) Vzdělávání NaDálku:

https://nadalku.msmt.cz/cs

11) Jak na online vzdělávání

https://www.npicr.cz/aktuality/webinar-jak-na-online-vzdelavani

12) Bezplatné užívání Včelky po dobu 6 týdnů:

https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608790449231232&id=656602957783334


GRATULACE!


Naše šikovné děti vyhrály první místo ve výtvarné soutěži pořádané obchodním domem Futurum Ostrava, a proto jede celá ZŠ Bělá dne 14.2.2020 do kina Cinestar v Ostravě. 
S sebou: pití a svačinku. 

FOTOGRAFIE

ÚNOR, BŘEZEN


LEDEN

NÁBOR DO MAŽORETKOVÉ PŘÍPRAVKY 2019/2020

Naše škola se každoročně podílí na sbírce pro Fond Sidus. Tato organizace pomáhá nemocným lidem ať už materiálně nebo finančně. Podpořme společně dobrou věc zakoupením drobných dárkových předmětů. Předměty jsou k nahlédnutí ve škole (přívěsky, magnetické kolíčky, magnetky, pravítka..)

Více o projektech na: https://www.fondsidus.cz

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŽÁKY ZŠ A MŠ - 8. 10. 2019

   Dne 8. 10. 2019 jsme navštívili divadelní představení v Hlučíně. Představila se nám loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s Českou televizí se svou revue Na kouzelném paloučku. Jednalo se o představení určené pro děti od 3 do 10 let na černo-divadelní scéně. Žáci byli aktivně zapojeni do představení, soutěží a písniček. V 60ti minutové revue jsme mohli vidět také Jů a Hele. Dětem se představení moc líbilo a už se společně těšíme na další podobné akce :)

                                                                                                                                Kolektiv ZŠ a MŠ Bělá


Projektový den VODA - 7. 10. 2019   

 V pondělí 7. 10. 2019 proběhl na naší škole projektový den "Voda", na jehož programu se aktivně podíleli žáci, pedagogové a odborníci z této oblasti. Ráno na žáky čekal 3D film, který byl pro děti zpracovaný zábavnou a především vzdělávací formou. Žáci se mohli pomocí 3D brýlí potápět v magickém, hlubokém oceánu. Viděli schované chobotnice, kalamáry, mořského ďase, želvy, delfíny a řadu dalších úchvatných živočichů. Program zajistilo 3D kino Alex.

    Pro jednotlivé ročníky následoval program, který připravil učitelský sbor. Výtvarné zpracování vody v přírodě, pohádky a říkadla, písničky, rozdělení vody, důležitost vody pro lidi, zvířátka a rostlinky, nebezpeční vody, pokusy. Následovala vycházka k Píšťskému potoku a k pramenu studánky Židlo spojená s výzkumem fauny a flóry v daném regionu. Zajímali nás také vlastnosti vody a podoby vody v přírodě, vysvětlili jsme si pojem EKOLOGIE. Zaměřili jsme se také na náš zdroj pitné vody - kde se bere a jak se k nám pitná voda dostává. Společně jsme zjistili jaké vodní plochy jsou v naší vesnici a jejím okolí a jak jsou využívány. Projektový den se všem moc líbil a opravdu se vydařil!

                                                                                                                                                        Kolektiv ZŠ Bělá


Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava,příspěvková organizace

NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ 

Zájmové útvary: činnost od 1. 10. 2019

 • Dramat.- taneční kroužek, středa (Mgr. A. Vilkusová) od 14.40 hod. do 15.40 hod.
 • Doučování I. třída (1. a 2. ročník), středa (Mgr. A. Vilkusová) od 13.35 hod. do 14.35 hod.
 • Čtenářský klub, pondělí (Mgr. A. Vilkusová) od 14.40 hod. do 16.00 hod.
 • Doučování II. třída (3. a 4. ročník), pondělí (Mgr. I. Matějková) od 13.40 hod. do 14.40 hod.
 • Klub zábavné logiky a deskových her, čtvrtek (Mgr. I. Matějková) od 13.30 hod. do 15.00 hod. a deskových her
 • Taneční kroužek, úterý (p. Dávidek) od 14.00 hod. do 15.00 hod. 800 Kč/pololetí
 • Zobcová flétna, pátek (Bc. Kamila Ščigelová) 200 Kč/pololetí, od 13:35 hod. do 14:20 hod.
 • Kroužek anglického jazyka, pátek (Bc. Kamila Ščigelová ) od 14:20 hod. do 15:05 hod.
                                Prosíme o včasné odevzdání přihlášky do jednotlivých kroužků! Děkujeme.

                                                                                                                                         Mgr. Ivana Matějková, ředitelka školyVýuka náboženství ve školním roce 2019/2020 

Začátek výuky: od 10. září 2019

Milí rodiče,

i v novém školním roce 2019/2020 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím výuky náboženství.

Výuka náboženství pro děti 1. a 2. třídy bude probíhat ve čtvrtek od 15:05 - 15:50 hod. Náboženství pro děti 3. a 4 třídy se uskuteční vždy v úterý od 15:05 - 15:50 hod. 

Provoz školní družiny

PO - ČT do 15:40 hod.

          do 15:05 hod.


Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky! 

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

Více informací  

SBĚR 

     Od 9. září. 2019 - ZŠ BĚLÁ  

        Sběr elektrozařízení

               Elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky,                   žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače. 

          Sběr baterií

       

                V rámci Recyklohraní je škola zapojena do soutěže ve sběru baterií                             s žabákem BATEM.

Ve škole je umístěný zelený box na baterie. 

Které baterie jsou sbírány?

 • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
 • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
 • Nesbírají se rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie. Baterie plně nabité nebo těžší než 1 kg.

 Sběr tonerů 

            

Sběr použitých světelných zdrojů 

Stále probíhá sběr papíru a víček z pet láhví.