Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, příspěvková organizace Bělá 70, 747 23

AKTUALITY ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, ano, už je to tak - konec srpna se blíží a s ním i konec prázdnin vašich dětí. Věříme, že jste zažili krásné a pohodové letní dny, užili si společných volných dnů, zážitků, výletů a léto vám dodalo tolik potřebnou pozitivní energii. Přejeme nám všem, ať se ještě léto umoudří  a pár dnů s námi tady ještě pobude....''

S pozdravem Kolektiv ZŠ Bělá

Potřebné dokumenty a informace o COVID - 19 naleznete v hlavním menu ZŠ. 

ORGANIZACE provozu školy na začátku školního roku 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 

  •  Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021. Žáci přijdou v 8.00 hodin do školy, kde se budou ve svých třídách testovat. Po testování proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v tělocvičně ZŠ. Poté budou odcházet domů. Další den bude vyučování probíhat tradičním prezenčním způsobem. Do konce týdne budou žáci končit po 4. vyučovací hodině.
  • Při organizaci vzdělávání je nutno dodržovat následující základní hygienická pravidla: Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZCR (kromě osob, které jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest vyjmuty).
  • Ve škole proběhne preventivní testování všech žáků (antigenními testy)s frekvencí 3x po sobě, 1., 6. a 9. září.
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
  • Pokud se dítě nebo žák preventivního testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
  • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání preventivního testování, tj. do 10. září 2021. V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku (kromě schválených výjimek).
  • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Během provozu školy budou současně platit další hygienická opatření schválená MZCR, která byla uplatňována v minulém školním roce.

Zima 2021

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ a první sníh

Podzimní procházka s úkoly

   Vážení rodiče, dle nařízení České školní inspekce je ve všech školních družinách ČR povinnost zákonných zástupců, omlouvat děti z docházky do ŠD formou Omluvných lístků. Jestliže bude Vaše dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, nežli je stanovena v přihlášce do ŠD, je zákonný zástupce povinen, omluvit své dítě písemnou formou "Omluvných lístků". Proto, Vás tímto prosím, zda byste byli tak hodní a vždy, pokud se děti v daný den nezúčastní školní družiny nebo potřebujete, aby Vaše dítě bylo ze školní družiny posláno domů dříve, abyste vyplnili omluvný lístek a poslali jej po dítěti do ZŠ. Žákům ve ŠD budou tyto omluvné lístky rozdány a také Vám je zasílám v příloze. Velice Vám děkuji za ochotu a věřím, že si na tento způsob omlouvání všichni brzy zvykneme.

Děkuji, Ščigelová Kamila

První dny ve škole 2020/2021


GRATULACE!


Naše šikovné děti vyhrály první místo ve výtvarné soutěži pořádané obchodním domem Futurum Ostrava, a proto jede celá ZŠ Bělá dne 14.2.2020 do kina Cinestar v Ostravě. 
S sebou: pití a svačinku. 

FOTOGRAFIE

ÚNOR, BŘEZEN


LEDEN

NÁBOR DO MAŽORETKOVÉ PŘÍPRAVKY 2019/2020

Naše škola se každoročně podílí na sbírce pro Fond Sidus. Tato organizace pomáhá nemocným lidem ať už materiálně nebo finančně. Podpořme společně dobrou věc zakoupením drobných dárkových předmětů. Předměty jsou k nahlédnutí ve škole (přívěsky, magnetické kolíčky, magnetky, pravítka..)

Více o projektech na: https://www.fondsidus.cz


Projektový den VODA - 7. 10. 2019   

 V pondělí 7. 10. 2019 proběhl na naší škole projektový den "Voda", na jehož programu se aktivně podíleli žáci, pedagogové a odborníci z této oblasti. Ráno na žáky čekal 3D film, který byl pro děti zpracovaný zábavnou a především vzdělávací formou. Žáci se mohli pomocí 3D brýlí potápět v magickém, hlubokém oceánu. Viděli schované chobotnice, kalamáry, mořského ďase, želvy, delfíny a řadu dalších úchvatných živočichů. Program zajistilo 3D kino Alex.

    Pro jednotlivé ročníky následoval program, který připravil učitelský sbor. Výtvarné zpracování vody v přírodě, pohádky a říkadla, písničky, rozdělení vody, důležitost vody pro lidi, zvířátka a rostlinky, nebezpeční vody, pokusy. Následovala vycházka k Píšťskému potoku a k pramenu studánky Židlo spojená s výzkumem fauny a flóry v daném regionu. Zajímali nás také vlastnosti vody a podoby vody v přírodě, vysvětlili jsme si pojem EKOLOGIE. Zaměřili jsme se také na náš zdroj pitné vody - kde se bere a jak se k nám pitná voda dostává. Společně jsme zjistili jaké vodní plochy jsou v naší vesnici a jejím okolí a jak jsou využívány. Projektový den se všem moc líbil a opravdu se vydařil!

                                                                                                                                                        Kolektiv ZŠ BěláVýuka náboženství ve školním roce 2019/2020 

Začátek výuky: od 10. září 2019

Milí rodiče,

i v novém školním roce 2019/2020 vám nabízíme možnost doprovázet vaše děti na cestě víry prostřednictvím výuky náboženství.

Výuka náboženství pro děti 1. a 2. třídy bude probíhat ve čtvrtek od 15:05 - 15:50 hod. Náboženství pro děti 3. a 4 třídy se uskuteční vždy v úterý od 15:05 - 15:50 hod. 

Provoz školní družiny

PO - ČT do 15:40 hod.

          do 15:05 hod.


Prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky! 

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

Více informací  

SBĚR 

     Od 9. září. 2019 - ZŠ BĚLÁ  

        Sběr elektrozařízení

               Elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky,                   žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače. 

          Sběr baterií

       

                V rámci Recyklohraní je škola zapojena do soutěže ve sběru baterií                             s žabákem BATEM.

Ve škole je umístěný zelený box na baterie. 

Které baterie jsou sbírány?

  • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
  • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
  • Nesbírají se rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie. Baterie plně nabité nebo těžší než 1 kg.

 Sběr tonerů 

            

Sběr použitých světelných zdrojů 

Stále probíhá sběr papíru a víček z pet láhví.