FOTOGALERIE


ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přivítání prvňáčků v novém školním roce 2023/2024

Návštěva ZŚ Píšť, 6. 9. 2023 INFORMATIKA

Přírodověda - měření teploty

Dílny čtení - pohádky

Drakiáda 3. 10. 2023

Tvoříme s kaštany 20. 10. 2023

Florbal - mini turnaj 16. 11. 2023

Muzicírování 10. 11. 2023

Podzimní hrátky 

Gumídci - 23. 11. 

Halloween

Sníh a Mikuláš  

Pečeme perníčky

Zimní radovánky

Vánoční výstava - Muzeum Hlučín

Vánoční zdobení stromečku 

Vánoční besídka

Loutkové divadlo a DEN FINANNČÍ GRAMOTNOSTI - leden

Školní karneval - leden 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vysvědčení

Vycházka - Bělá 28. 6. 2023

Vodní hrátky - červen 2023

Školní výlet - zámek Raduň 14. 6. 2023

Rozloučení se 4. třídou

Kadeřnicko-kosmetický salon, květen 2023

Dopravní výchova Hlučín 6. 6. 2023

Den dětí 2023

3D kino Vesmír

Koloběžkové závody 4. 5. 2023

ZOO Ostrava 2. 6. 2023 

PLAVÁNÍ 2023

1. lekce plavání - květen 2023

2. lekce 

3. lekce

4. lekce

5. lekce

6. lekce

Zdravověda 1. a 2. třída - květen 2023

Zápis do 1. třídy - 20. 4. 2023

Aktivity ve škole a ŠD

Přírodovědná vycházka - duben

Pálení čarodějnic - 28. 4. 2023

Den Země - Kravaře 28. 4. 2023

Pálení čarodějnic - 28. 4. 2023

Velikonoční dílna 4. 4. 2023

Sejeme velikonoční osení

Ponožkový den

Fazolová zahrádka

Výroba zmrzliny, pobyt venku

Prvouka - 1. pomoc

Preventivní program Hasík

Besedy s rodiči - únor

Recitační a pěvecká soutěž

Hudební výchova - výroba rumba koule

Kamarádi ze stínu

Planetárium, tvorba zmrzliny, píšu perem

Pečeme babičkám buchtu, návštěva babiček v ZŠ

Dětský karneval 

Lentilková informatika 

Informatika - sněhová vločka

Vánoce

Vánoční zdobení stromečku

Zimní radovánky - prosinec

Balet Louskáček 20. 12.

Divadlo - Narození Ježíška

Čertí rej a vánoční tvoření

Hry bez hranic - 11. 11. 2022 Kravaře

Sv. Martin - Bílý den ve škole

Halloween 

Pozorování zatmění Slunce

Výstava fotografií v ZŠ Bělá

Výročí školy 150 let

Projektový den - Podzim

Školní družina

Dopravní výchova 1. a 2. třída

Den stromů 20. 10.

Drakiáda 18. 10.

Projektový den - Bezpečnost na cestě 17. 10. 

Den v přírodě s tablety ZŠ, Strahovice 7. 10. 

Informatika - Kopřiva

Informatika - Zkoumáme obsah počítače

Kašírování - Tvorba planet

Podzimní tvoření

Den duševního zdraví


ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Školní výlet Hlučín a Darkovičky 

Návštěva ZŠ Píšť

Muzeum Hlučín - včely

Olympiáda školních družin Chuchelná 

Olympiáda školních družin Kravaře 

Den dětí

Hry dětí

Asijský týden s Janičkou

Den se zvířátky Schleich

Pokusy

Příprava pudinku

Puzzliáda

Čarodějnický rej

Pobyt venku

Den naruby

Dopravní hřiště 3. a 4. ročník (Hlučín)

PV - tvorba lyží pro Ester Ledeckou

Nová kamarádka Veronika

Plavání

Plavání - poslední hodina

PRV 1. a 2. ročník

Sběr papíru

Školní družina

Velikonoční tvoření

Zápis 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Bramboriáda

Divadlo Hlučín - říjen 

Školní družina     Školní družina - dopisování se ZŠ Bujanov

13. 10. 2021 Mezinárodní turnaj v deskových hrách (MAS Hlučín)

15. 10. 2021 "Prototýpci" Preventivní program

26. 10. Klima třídy, preventivní program

Halloween 

10. 11. Malý mulař 

Zimní radovánky

Bezpečnost na cestě - Projektový den

Vánoce a vánoční nadílka 2021

Sv. Valentýn 14. 2. 2021

Puzzliáda (březen)

Loutkové divadlo Ostrava (březen)

Karneval 14. 3. 2021


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Září 2020 První dny ve škole

Září, říjen 2020 První dny ve školní družině

Pokusy

Projektový den DINOSAURUS

Svatba Lily a Filipka

Čarodějnice

Hry s vodou - Školní družina

Online beseda s policistkou ČR

Pozorování zatmění slunce

Pracovní výchova - přesazování květin

Představení kouzelníka

Přírodověda

Školní družina

Školní výlet do ZOO Ostrava

Výtvarná a tělesná výchova v přírodě

Výtvarné činnosti

Výuka VLASTIVĚDY - Korunovace krále
Vysvědčení 2020

23. 6. 2020 ZOO Ostrava

Červen 2020  Zájmové aktivity

3. 6. 2020  Den dětí

Hrnečku vař!

Masterchef

Návštěva kina Cinestar v Opavě

Březen 2020 Rozcvička s klacíky

Březen 2020 Batůžkový projekt

30. 1. 2020 Vysvědčení, rozbalování výhry, projektový den LES

29. 1. 2020 Den řemesel Píšť

Leden 2020 Kadeřnicko-kosmetický salón

8. 1. 2020 Science show (MAS) 

20. 12. Vánoční besídka

19. 12. 2019 Hlučín (Muzeum, knihovna)

6. 12. 2019 Mikuláš

1. 12. 2019 Vánoční vystoupení, prodejní výstava 

Listopad 2019 Jídelna ZŠ Bělá

21. 11. 2019 Andělské odpoledne

Listopad 2019 Pochod broučků a světlušek

8. 10. 2019 Divadelní představení Hlučín

7. 10. 2019 Projektový den VODA

1. 10. 2019 Drakiáda 

2. 9. 2019  Slavnostní zahájení šk. roku 2019/2020

28. 6. 2019 Slavnostní ukončení školního roku

25. 6. 2019 Spaní s Bílou paní

24. 6. 2019 Školní výlet Ostrava (Funpark Žirafa, Radnice)

Vycházka do polí, výuka PRV a PŘ

Plavecká škola Hatrmánek, Kravaře

31. 5. 2019 Den dětí, ZOO Ostrava

29. 5. 2019 Cestování se zábavou - Exkurze KODIS

27. 5. 2019 Exkurze Záchranná služba Hlučín

14. 5. 2019 Den matek

7. 5. 2019  Pálení čarodějnic

26. 4. 2019 Velikonoční Raduň

15. 4. 2019 Projektový den VELIKONOCE

Děkujeme všem rodičům za zapůjčení forem, velikonočních ozdob atd. Projektový den se nám velmi vydařil :)

11. 4. 2019  Zápis do 1. třídy

26. 3. 2019 Zdravá pětka

Celostátní kuchařská soutěž Finále Zdravé 5, březen 2019 

Preventivní program pro žáky 1. - 4. ročníku

Žáci 3. a 4 ročníku si pod vedením lektorky prošli deskovou hru Obchod Zdravé 5. V 5 klíčových odděleních soutěží odpovídali na kvízové otázky a plnili praktické zábavné úkoly. Za správné odpovědi získali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy. Žáci si také vyzkoušeli virtuální nákup na jedno jídlo dne.

Žáci 1. a 2. ročníku se seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování - správným složením jídelníčku pomocí výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili a pro svůj tým sbírali "pětky".

Na závěr si žáci odnesli malé odměny Zdravé 5

22. 3. 2019 Klokánek

  Naše škola se i v tomto roce zapojila do soutěže Matematický klokan v kategorii Cvrček a Klokánek. V kategorii Cvrček po dobu 60 minut žáci řešili 18 netypických příkladů různé náročnosti. Příklady byly rozděleny do tří částí (6 příkladů za 3 body, 6 příkladů za 4 body a 6 příkladů za 5 bodů). Za každý správně vyřešený příklad žáci získali daný počet bodů, za chybně vyřešený příklad 1 bod ztráceli. Maximální počet získaných bodů byl 90, protože 18 bodů získali všichni automaticky, aby se v případě všech špatně vyřešených příkladů nedostali do mínusu. Žáci 4. ročníku řešili matematické příklady v kategorii Klokánek.

Všichni žáci byli odměněni sladkou odměnou a osvědčením. Také jsme vyhlásili 1. - 3. místo v kategorii Cvrček a Klokánek. Zvláštní cenu získali také naši prvňáčci, kteří si kategorii Cvrčka tento rok vyzkoušeli nanečisto. 

22. 3. 2019 Světový den vody

18. 3. 2019  Policejní pohádky - Preventivní program

7. 3. 2019    Soutěž v deskových hrách - Hlučín

5. 3. 2019    Ukázková hodina pro 1. ročník

22. 2. 2019 Tonda Obal na cestách

22. 2. 2019 proběhla na naší škole vzdělávací kampaň Tonda Obal na cestách. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učili třídit odpady a dozvěděli se informace o jejich dalším využití. Naučili rozeznávat základní druhy odpadu a ujasnili si, co patří do barevných popelnic na tříděný odpad. Také se dozvěděli, jak se nakládá s komunálním odpadem v České republice, jak funguje sběrný dvůr, skládka, spalovna, třídírna odpadů a co se děje s vytříděným odpadem dál. Na závěr programu měli žáci možnost si prohlédnout ukázky výrobků z recyklovaných materiálů a obdrželi od společnosti EKO-KOM malý dárek.

19. 2. 2019 School Project - Animal day

únor 2019  Výroba slizu - PV, 3. - 4. ročník

23. 1. 2019 Preventivní program - Komunikace a vztahy (Eurotopia, Opava) 1. - 4. ročník

Preventivní program byl hrazen sponzorským darem, který škole poskytla paní Mgr. Julie Marková. Tímto jí velice děkujeme! 

29. 1. 2019    Život a práce vodícího psa Amy, p. Holba

21. 12. 2018  Vánoční besídka   

5. 12. 2018   Mikulášská nadílka   

2. 12. 2018   Rozsvícení vánočního stromu   

27. 11. 2018   Andělské odpoledne   

13. 11. 2018    Divadlo - Kašpárkův svět 

25. 10. 2018  StarDance  

19. 10. 2018   Drakiáda  


Indiánská angličtina (3., 4. třída)

MINIPROJEKTY

září 2019           Vycházka PŘ, PRV, VL - 3. a 4. ročník

duben 2019      První pomoc

březen 2019     Hrnečku, vař! 1. a 2. ročník 

únor 2019         Voda a ovzduší, 3. a 4. ročník

prosinec 2018  Jak v zimě pohostit venkovní ptactvo? 

2018                  Výuka prvouky a přírodovědy 3.,4. třída - Obec  

2018                  Výuka 3. a 4. ročníku - VV  

2018                  Výuka 1. a 2. ročníku - PRV 

25. 9. 2018 Trénink s olympionikem - ZŠ Strahovice 

                   Fotografie ze sportovního poledne si můžete prohlédnout ZDE .