ZŠ A MŠ BĚLÁ

Vítejte na stránkách naší školy!

     Základní škola společně s Mateřskou školou se nachází v malé obci Bělá, poblíž hranic s Polskem. Je to malotřídní škola 1. stupně se dvěma třídami (1., 2. ročník a 3., 4. ročník). Jedná se o školu z rozšířenou výukou hry na zobcovou flétnu. Škola má 24 dětí, jedno oddělení Mateřské školy s kapacitou 25 dětí a jedno oddělení školní družiny. Školu navštěvují pouze místní děti, které přecházejí na 2. stupeň - do spádové školy v Chuchelné. Ve škole a školce pracuje celkem 7 zaměstnanců, z toho 5 pedagogů. Škola nabízí široké spektrum zájmových činností, ve kterých žáci mohou aktivně vyplnit svůj volný čas do 15:40 hod.  

Budova školy před rekonstrukcí

Budova školy po rekonstrukci, která proběhla v roce 2015

Prostory školy

I. třída (1. a 2. ročník)

II. třída (3. a 4. ročník)

Výstavba hřiště - září 2018

Prostory školní družiny