ŠKOLNÍ DRUŽINA

  •     Školní družina pracuje podle ročního plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Naším cílem je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze rozvíjet a naplňovat výstupy ŠVP. Školní družina poskytuje dětem rozvíjející prostředí, které se výrazně podílí na emocionálním a sociálním vývoji dítěte. Žáky vedeme k lepším mezilidským vztahům, spolupráci, komunikaci mezi svými vrstevníky a k úctě k dospělým lidem. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROVOZ

Bc. Kamila Ščigelová

PONDĚLÍ   OD 11:40 hod. do 15:40 hod.

ÚTERÝ       OD 12:35 hod. do 15:40 hod.

STŘEDA     OD 11:40 hod. do 15:40 hod.

ČTVRTEK   OD 11:40 hod. do 15:05 hod.

    PÁTEK         OD 12:35 hod. do 15:40 hod.  

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021