ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Školní družina pracuje podle ročního plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Naším cílem je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze rozvíjet a naplňovat výstupy ŠVP. Školní družina poskytuje dětem rozvíjející prostředí, které se výrazně podílí na emocionálním a sociálním vývoji dítěte. Žáky vedeme k lepším mezilidským vztahům, spolupráci, komunikaci mezi svými vrstevníky a k úctě k dospělým lidem. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROVOZ

Bc. Kamila Ščigelová

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023