ŠKOLNÍ DRUŽINA

    Školní družina pracuje podle ročního plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Naším cílem je vytvořit bezpečné, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze rozvíjet a naplňovat výstupy ŠVP. Školní družina poskytuje dětem rozvíjející prostředí, které se výrazně podílí na emocionálním a sociálním vývoji dítěte. Žáky vedeme k lepším mezilidským vztahům, spolupráci, komunikaci mezi svými vrstevníky a k úctě k dospělým lidem. 


ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROVOZ

Bc. Kamila Ščigelová

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024

Vážení rodiče, dle nařízení České školní inspekce je ve všech školních družinách ČR povinnost zákonných zástupců, omlouvat děti z docházky do ŠD formou Omluvných lístků. Jestliže bude Vaše dítě odcházet ze ŠD v jinou dobu, nežli je stanovena v přihlášce do ŠD, je zákonný zástupce povinen, omluvit své dítě písemnou formou "Omluvných lístků". Proto, Vás tímto prosím, zda byste byli tak hodní a vždy, pokud se děti v daný den nezúčastní školní družiny nebo potřebujete, aby Vaše dítě bylo ze školní družiny posláno domů dříve, abyste vyplnili omluvný lístek a poslali jej po dítěti do ZŠ. Žákům ve ŠD budou tyto omluvné lístky rozdány a také Vám je zasílám v příloze. Velice Vám děkuji za ochotu a věřím, že si na tento způsob omlouvání všichni brzy zvykneme.

Děkuji, Ščigelová Kamila